Sık Sorulan Sorular

/Sık Sorulan Sorular
Sık Sorulan Sorular 2019-07-19T23:00:21+03:00
1995 doğumluyum. E-Kayıt yapamadım askerlik sorunum olabilir mi? 2019-07-27T22:56:09+03:00

Askerlik sorunu olan öğrenciler E-Devletten E-Kayıt yapamayacaklardır. Bu nedenle 1995 ve öncesi doğumlu erkek öğrencilerin,oidb.ankara.edu.tr adresindeki Kayıt Kılavuzu’nda belirtilen gün ve saatte kayıt belgelerine ek olarak Askerlik Şubesi’nden alacakları “Askerlik Durum Belgesi”ni de getirmeleri zorunludur.

Başarısız olduğum dersi başka bir döneme bırakabilir miyim? 2019-07-27T23:23:51+03:00

Öğrenci alt yarıyıldan başarısız olduğu dersi/dersleri ve alması gereken yarıyılda/yılda almadığı/vazgeçtiği veya alamadığı dersi/dersleri (alması gereken ders saati sınırı ölçüsünde) öncelikle almakla yükümlüdür. Ön koşullu bir ders, önkoşulu başarılmadan alınamaz.

Başarısız olduğum dersin yerine başka ders alabilir miyim? 2019-07-27T23:13:55+03:00

Öğrenciler, kayıtlı olduğu programın özelliklerine göre başarısız oldukları bir seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilirler.

BAŞVURDUĞUM FİRMA SONUÇLARI GEÇ AÇIKLAYACAK, SORUN OLUR MU? 2019-07-27T22:28:41+03:00

Bu durumda olan öğrencilerin staj son başvuru tarihine kadar belgelerini teslim edebilecekleri alternatif staj yeri bulmaları gerekmektedir. Staj başlama ve bitiş tarihleri aynı kalmak koşulu ile öğrenciler daha sonra staj yerinin ismini değiştirebilirler.

BEN ZATEN BİR İŞYERİNDE ÇALIŞIYORUM STAJIMI BURADA YAPABİLİR MİYİM? 2019-07-27T22:06:51+03:00

Evet yapabilirsiniz. Günümüzün ekonomik şartları gereği, bir işyerinde ücretli olarak çalışmakta olan (ve bu durumunu; maaş bordrosu, ücret belgesi, kurum kimliği, resmi yazı vs. ile sınıf danışmanı veya program koordinatörüne ispat eden) öğrencilerimizin halen çalıştıkları yerde staj yapmalarında sakınca yoktur.

Ancak okumakta olduğunuz programla çalışmakta olduğunuz kurum/kuruluş/işyeri’nin faaliyet alanın uyuşmayabilir (örneğin Turizm ve Seyahat Hiz.  Programı’nda okuyan bir öğrencinin, bir mali müşavirin yanında ücretli çalışıyor olması gibi). Böyle bir durumunuz varsa staj dosyasının nasıl doldurulması gerektiği gibi konularda Bölüm danışmanlarınızla staja başlamadan önce mutlaka görüşmelisiniz.

BEN ZATEN SİGORTALI OLARAK BİR İŞYERİNDE ÇALIŞIYORUM VEYA DAHA ÖNCE SİGORTA GİRİŞİM VARDI YİNE DE SİGORTALANACAK MIYIM? 2019-07-27T22:17:51+03:00

Üniversitemiz, yasada belirtildiği için “Stajyer Öğrenci” olacağınızdan sizi sadece “iş kazası ve meslek hastalıkları”na karşı sigortalayacaktır. Bu sigorta emeklilik veya sağlık hizmetlerinden yararlanmanızı sağlamaz veya eğer hali hazırda sigortalı olarak çalışıyorsanız bu haklarınızdan yararlanmanızı engellemez.

Bir yarıyılda kaç AKTS’lik ders seçebilirim? 2019-07-27T23:19:19+03:00

Ders seçebilen öğrencilerin bir yarıyılda/yılda programına alabileceği ders AKTS değeri 30/60 dan çok olamaz.

Öğrencinin, bir yarıyıldaki ders yükü 30 AKTS kredisi, bir yıldaki ders yükü ise 60 AKTS kredisidir.

BU YIL STAJ YAPMASAM OLUR MU? 2019-07-27T22:10:30+03:00

Bir öğrenci; staj yapmama, stajdan başarısız olma veya stajının geçeriz sayılması durumu ile giriş yılından itibaren en çok 1 yaz staj yapmayabilir. Eğer 1. yapmayışınız değilse bir sonraki yıla bırakabilirsiniz. Ancak şunu unutmayın tüm derslerinizi vermiş ve not ortalamanızla mezun durumda bile olsanız stajınızı yapmadıysanız mezun olamazsınız, okulunuz uzamış olur.

ÇALIŞTIĞIMIZ YERDE BİZİMLE KİMİN İLGİLENECEĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL PROBLEM OLUR MU? 2019-07-27T22:31:20+03:00
 • Staj başvuruları yapılırken öğrencinin staj boyunca neler yapacağını, onlarla kimin ilgileneceği, stajın onun için faydalı olup olamayacağı gibi bilgileri kuruma sorarak öğrenmesi ve staj yerini değerlendirmesi öğrencinin faydasına olmaktadır. Böylelikle öğrenci daha sonra stajı ile ilgili olumsuz, verimsiz bir durumla karşılaşmaz ve bu durum stajın kabul edilmesini de kolaylaştırır.
 • Öğrencinin staj yeri, staj çalışmaları ile ilgili bilgi edinememesi kendi stajı için beklenmeyen durumlar oluşturabilir (Örn. Staj yeri bizimle ilgilenmedi, staj süresi boyunca hiçbir iş yaptırmadı /proje vermedi vb.). Bu gibi durumlar ise stajın verimsiz geçmesini sağlar ve Staj komisyonu tarafından stajın kabul edilmesini zorlaştırır. Bunlar dışında ekstra bir sakıncası yoktur.
Daha önce alıp başarısız olduğum zorunlu bir ders, programdan çıkarılmış, ne yapmalıyım? 2019-07-27T23:12:41+03:00

Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları zorunlu bir ders, programlarından çıkarıldığında, yerine ilgili kurullar tarafından uygun görülen eşdeğer bir dersi almalıdırlar

Daha önce alıp geçtiğim dersi not yükseltmek için tekrar alabilir miyim? 2019-07-27T23:09:15+03:00

Öğrenci, daha önce geçer not aldığı dersleri, dersin verildiği yarıyılda tekrar alarak notlarını yükseltebilir. Bu dersler için alınan en son not geçerlidir.

Daha önce alıp geçtiğim derslerden nasıl muaf olabilirim? 2019-07-27T23:07:01+03:00

Yüksekokulumuz Dikey Geçiş, Yatay Geçiş, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (kod yenileyerek) ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başardıkları derslerden muaf olmak için, Bölüm Başkanlığına transkriptleri ve ders içeriklerinin ekli olduğu bir dilekçe ile başvuru yaparlar. Bölüm Muafiyet Komisyonu tarafından öğrencinin başvuru evrakı incelenir, 11/07/2011 tarih ve 401 Yüksekokul Yönetim Kurulu kararına göre öğrencinin ders muafiyeti yapılır.

Ders kaydımı nasıl yaparım? 2019-07-27T23:05:59+03:00

Kayıt yenileyecek öğrenciler, alacağı dersleri bilgisayar ortamında öğrenci bilgi sisteminden (OBS Sayfası İçin Tıklayın) seçerek danışman öğretim elemanına onay için gönderir. Danışman öğretim elemanı öğrencinin internet ortamında tercih ettiği derslerin uygunluğunu (ders kayıt formu) kontrol eder. Öğrenci Bölüm müfredatına ve önlisans yönetmeliğine göre ders alma işlemi tamamlanmışsa danışman tarafından ders kaydı onaylanır. Öğrenci eksik ya da yanlış ders kaydı yapmışsa danışman tarafından ders kaydı reddedilir. Ders kaydı reddedilen öğrenci kayıt haftası süresinde danışmanının yönlendirmesiyle ders kaydını Bölüm müfredatına ve Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre yeniden düzenleyerek onay için danışmanına gönderir.

Daha ayrıntılı kılavuz için tıklayınız.

Ders kaydımı nasıl yaptırabilirim? 2019-07-27T22:55:52+03:00

Ders Kayıtları 11-17 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. İnteraktif Kayıt Duyurusu ve İnteraktif Kayıt Yenileme Kılavuzu için oidb.ankara.edu.tr adresini takip ediniz.

Diplomalarda ünvanlar belirtiliyor mu? 2019-07-27T23:33:58+03:00

Geçici Mezuniyet Belgelerinde ve Diplomalarda Ankara Üniversitesi Diploma Yönergesine göre ünvanlar belirtilmemektedir.

Diplomamı bir başkası alabilir mi? 2019-07-27T23:33:26+03:00

Noter vekaleti vereceğiniz bir kişi haricinde sizden başka hiçbir kimse diplomanızı teslim alamaz.

Diplomamı kaybettim, ne yapmam gerekir? 2019-07-27T23:36:47+03:00

2’şer Nüsha Önlisans-Lisans Diploması alabilmek için gerekli belgelerle (Kayıp İlanı, Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve 4 adet fotoğraf ile) Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunurlar. Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine havale edilen öğrencinin durumu öğrenci bilgi sisteminden kontrol edilerek 2 nüsha diploma basımı için diploma defteri, diploma formatı basılmak üzere Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında gönderilir. Hazırlanan diploma imza için Yüksekokul Müdürlük Makamına sunulmak üzere Yüksekokul Müdürlüğüne gönderilir. Diploma Yüksekokul Müdürüne imzaya sunulur. İmza sonrası resmi yazı ile birlikte Rektör tarafından imzalanmak üzere Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Rektör tarafından imzalanan diploma resmi yazı ile Yüksekokul Müdürlüğüne gelir. Diploma Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi tarafından öğrenciye veya noterden vekil tayin ettiği kişiye imza karşılığı teslim edilir.

Diplomamın aslını almam için ne yapmam gerekir? 2019-07-27T23:32:59+03:00

Size verilen Geçici Mezuniyet Belgenizi getirmeniz yeterlidir.

Diplomamın aslını ne zaman alabilirim? 2019-07-27T23:32:29+03:00

Diplomaların hazırlanabilmesi için her yılın sonunda toplu halde ilgili bölüm başkanlıklarına mezuniyet işlemleri için hazırlanan belgeler sunulup, mezun durumunda olan öğrencilerimiz belirlendikten sonra diplomalarının basılması için rektörlüğe gönderilmektedir. Bu işlemler 1 – 2 ay arası sürebilmektedir. Mezun olan öğrencilerimiz talep etmeleri halinde öğrenci işlerimize başvuru yaparak mezun olduklarına dair belgeyi alabilirler.

Diplomamın veya Geçici Mezuniyet Belgesinin İngilizcesi veriliyor mu? 2019-07-27T23:34:23+03:00

Her iki belgenin de İngilizcesi verilmektedir

Disiplin cezası aldım ders seçebilir miyim? 2019-07-27T23:17:35+03:00

İlgili ders seçme tarih aralığında Disiplin Cezası (Uzaklaştırma) olan öğrenciler ders seçemezler.

E-Devlet şifremi nereden alabilirim? 2019-07-27T22:56:34+03:00

E-Devlet şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu fotoğraflı kimlik (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) ibraz edilerek yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerinden alınabilir.

E-Kayıt yaptıramıyorum. Ne yapabilirim? 2019-07-27T22:56:26+03:00

E-Devlet üzerinden E-Kayıt işlemini yapamayan adayların kayıt işlemi Üniversitemizde 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında kayıt kılavuzunda belirtilen gün, saat ve adreste yapılacaktır.

Kayıt Kılavuzu için tıklayınız.

E-Kayıt yaptırdım. Üniversitenize belge getirmem gerekiyor mu? 2019-07-27T22:56:02+03:00

E-Devlet’ten kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt için Üniversitemize gelmelerine ve herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

E-Kayıt yaptırdım. Üniversitenize gelip kayıt yaptırmam gerekiyor mu? 2019-07-27T22:56:18+03:00

E-Devlet’ten kayıt yaptırıp, kayıt yaptırdığınıza dair belgenin çıktısını aldıysanız, kayıt için Üniversitemize gelmenize gerek yoktur.

En fazla alabileceğim ders yükü nedir? 2019-07-27T23:29:26+03:00

Öğrenciler, üçüncü yarıyıldan/ikinci sınıftan itibaren bir yarıyıldaki ders yüküne ilave olarak GABNO’ya göre danışmanının onayı ders alabilirler. Buna ilişkin esaslar şunlardır:

 • GABNO’su 1,99 ve daha az olan öğrencinin bir yarıyılda ders yükü en fazla 30 AKTS kredisi olabilir.
 • GABNO’su 2,00-2,99 arasında olan öğrenci bir yarıyılda ders yüküne ilave olarak toplam 40 AKTS kredisinden çok olmamak üzere istediği kadar ders alabilir.
 • GABNO’su 3,00 ve üzerinde olan öğrenci bir yarıyılda ders yüküne ilave olarak toplam 45 AKTS kredisinden çok olmamak üzere istediği kadar ders alabilir.
 • Öğrenciler bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrenimlerini daha kısa sürede bitirebilirler.
 • (30/60 AKTS kredisini dolduran dersler: Alt yarıyıl/sınıftan kalınmış dersler + Alt yarıyıl/sınıftan alınmamış dersler + bulunulan yarıyıl/sınıftan kalınmış dersler + Bulunulan yarıyıl/sınıftan alınmamış dersler + Üst sınıftan kalınmış dersler + Üst sınıftan alınmamış dersler sırasıyla hesaplanmaktadır.
GEÇEN YIL STAJ YAPMAMIŞTIM VEYA STAJDAN BAŞARISIZ OLMUŞTUM. BU YIL YAPMAK ZORUNDAMIYIM? 2019-07-27T22:13:31+03:00

Daha önce 2 yıl üst üste staj yapmayan, yapamayan veya her hangi bir nedenden dolayı başarısız olan (başvuruyu yapıp hiç gitmeme, yarım bırakma, işyerinden çıkarılma, staj dosyasını gerektiği gibi doldurmama, mülakat sonunda 100 üzerinden en az 60 not alamama vs. gibi) öğrencilerin bu yıl mutlaka yapmaları gerekir.

HERHANGİ BİR NEDENDEN DOLAYI STAJ BAŞVURU İŞLEMİNİ İSTENİLEN ŞEKİLDE VE/VEYA BELİRTİLEN TARİHTE YERİNE GETİREMEZSEM NE OLUR? 2019-07-27T22:08:48+03:00

Özür sınavlarının uygulandığı haller haricinde herhangi bir nedenden ötürü; ilgili alanları doldurulmamış, eksik, okunaksız, imzalanmamış, onaylanmış bir formla veya ( Haziran 20….)  tarihinden sonra Öğrenci İşleri veya Bölüm danışmanına ulaşan formlarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek bu öğrenciler staj yapmamış sayılacaktır.

Kayıt dondurdum, ders seçebilir miyim? 2019-07-27T23:16:50+03:00

Kayıt dondurma durumundaki öğrenciler ders seçemezler.

Kayıt dondurma ile ilgili süreç nasıl işler? 2019-07-27T23:39:36+03:00

Kayıt dondurmak isteyen öğrenci ilk olarak gerekçesini beyan ettiği dilekçe ile Yüksekokul Evrak Kayıt Birimine başvuruda bulunur. Dilekçe gerekli havale işlemlerinden sonra evrak kayıt yoluyla Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine gönderilir. Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi tarafından öğrencinin kayıt dondurması için gerekçesi ile ilgili ek belgeleri incelenir. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kayıt dondurmasına engel teşkil eden bir durum yoksa

a) Yüksekokul Yönetim Kuruluna sunulur.

b) Engel teşkil eden durum varsa öğrenciye bilgi verilir.

Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddesine istinaden haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde Yüksekokul Yönetim Kurulunun karar vermesinin ardından kayıt dondurma kararı alınır. Öğrenci hakkında alınan kayıt dondurma kararı öğrencinin öğrenci bilgi sistemine işlenmesi için Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili Bölüm Başkanlığına resmi yazı ile gönderilir.

Kayıt sildirme işlemleri nasıl gerçekleştirilir? 2019-07-27T23:39:02+03:00

Yüksekokulumuzdan kayıt sildirmek isteyen öğrenci gerekçesini beyan ettiği dilekçe ile Yüksekokul Evrak Kayıt Birimine başvuruda bulunur. Dilekçe gerekli havale işlemlerinden sonra evrak kayıt yoluyla Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine gönderilir. Öğrencinin dilekçesi, Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi tarafından Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre incelenir ve Yüksekokul Yönetim Kuruluna sunulur. Yüksekokul Yönetim Kurulunda öğrencinin kayıt silme işlemi karara bağlanır. Öğrenci hakkında alınan kayıt silme kararı öğrencinin öğrenci bilgi sisteminden kaydının silinmesi için Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili Bölüm Başkanlığına resmi yazı ile gönderilir.

KİMLER STAJ YAPAMAZ? 2019-07-27T22:14:05+03:00

Daha önce stajını yapıp başarılı olanlar, 20…–20… Akademik Yılı Güz ve/veya Bahar Dönemlerinde herhangi bir veya daha fazla dersten devamsızlıktan kalmış olanlar, harcını yatırmayanlar (Dönem Uzatanlar için), bu yarıyıl için ders kaydını yaptırmayanlar staj yapamazlar.

Lise diploması isteme ile ilgili süreç nasıl işler? 2019-07-27T23:37:30+03:00

Dilekçe gerekli havale işlemlerinden sonra evrak kayıt yoluyla Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine gönderilir. Yüksekokul arşivinde yer alan öğrenci özlük dosyasından öğrenciye ait lise diploması alınır. Öğrenci diplomasının arka yüzüne Yüksekokul kaşesi basılarak gerekli yerler doldurulur ve Yüksekokul Sekreteri tarafından onaylanır. Diplomanın aslı öğrenciye teslim edilir, bir kopyası alınarak arka yüzüne aslını aldığına dair bir beyan yazdırılıp imzalatılır. İmzalatılan fotokopi öğrencinin özlük dosyasına kaldırılır.

Mazeret sınavı ile ilgili süreç nasıl işler? 2019-07-27T23:30:22+03:00

Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen akademik takvim doğrultusunda Yüksekokul Yönetim Kurulunda her dönem için mazeret sınav tarihleri belirlenir ve kararı alınır. Mazeret sınavına girecek öğrenciler haklı ve geçerli nedenler kapsamında beyan edeceği belge ve ilgili formu doldurarak Yüksekokul Evrak Kayıt Birimine teslim eder. Havale işlem sürecinden sonra Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine gelen evrak incelenir ve Yüksekokul Yönetim Kuruluna sunulur. Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı alındıktan sonra: Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilen karar çerçevesinde ilgili öğretim elemanına sistemde not giriş yetkisi verilerek gerekli işlemin yapılması sağlanır. Duyurulan sınav tarihinde sınav yapılması için ilgili Bölüm Başkanlığına resmi yazı ile gönderilir.

NERELERDE STAJ YAPABİLİRİM? 2019-07-27T22:03:36+03:00

Normal şartlar altına hangi programın öğrencisi iseniz o programın özelliklerini içeren konularında faaliyet gösteren yerlerde staj yapmanız gerekmektedir.  Bölümünüzle ilgili  Denk Kuruluşlarda /ilgili bir firmada staj yapmanız gerekmektir. Çünkü staj yapmanın amacı okulda almış olduğunuz teorik eğitimin iş hayatındaki uygulamalarını bizzat yaşayabilmektir.

Ancak staj yerinizle ilgili son kararı Bölüm danışmanlarınızdan alacığınız bilgilere göre vermeniz gerekmektedir. Kısacası nerelerde staj yapabileceğinizi Bölüm danışmanlarınıza  başvuruyu yapman önce sorunuz.

Öğrenim süresi azami ne kadardır? 2019-07-27T23:10:40+03:00

Öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarında azami dört yıldır.

Şifremi unuttum, sisteme girmek için ne yapmalıyım? 2019-07-25T23:05:35+03:00

https://obs.ankara.edu.tr/Account/ResetPassword adresinden şifrenizi yenileyebilirsiniz.

Sınav sonucuma nasıl itiraz ederim? 2019-07-19T23:10:59+03:00

Dilekçe ile öğrenci işlerine başvurmanız gerekmektedir.

STAJ DOSYAMI BELİRTİLEN TARİHTE TESLİM ETMEZSEM NE OLUR? 2019-07-27T22:25:55+03:00

Eğer dosyanızı mazeretsiz olarak 20…/20… Akademik Yılı Güz Dönemi’nin ilk haftası  getirmezseniz daha sonraki haftalarda kabul edilmeyecektir. Mazeretiniz olduğunu düşünüyorsanız özür sınavlarında yapıldığı gibi sağlık heyeti raporu, ölüm belgesi vs. ile belgelendirmek zorundasınız.

Dosyaların son teslim tarihi 20…/20… Akademik Yılı Güz Dönemi’nin ilk haftası olan ilk iş günü başlayıp aynı haftanın son iş günü sona ermektedir.

STAJ DOSYAMI KİME VE NE ZAMAN TESLİM EDECEĞİM? 2019-07-27T22:24:17+03:00

Staj dosyalarının teslimi 20…/20… Akademik Yılı Güz Dönemi’nin ilk haftası  boyunca yapılacaktır. Dosyalarınızı öğrenci işleri bürosuna bu haftanın iş günleri boyunca teslim edebilirsiniz. Daha önceki tarihlerde göndermeniz veya getirmeniz gerekmez.

STAJ DOSYAMI NASIL TESLİM EDECEĞİM, DEĞERLENDİRME SINAVI YAPILACAK MI? 2019-07-27T22:25:07+03:00

Değerlendirmeler tamamen bölüm Danışmanlarınız ve  STAJ KOMİSYONU tarafından yapılacaktır. Değerlendirme şekline de (sözlü veya dosya üzerinden) yine bu komisyon karar verecektir.

Buna göre dosya teslimini elden yapabileceğiniz gibi eğer bölüm Danışmanı veya öğrenci işleri kabul ederse kargo veya posta yolu ile de yapabilirsiniz. Bu konudaki bilgileri bölüm Danışmanı veya öğrenci işleriyle irtibata geçerek öğrenebilirsiniz.

STAJ İÇİN ÜCRET ALACAK MIYIM? 2019-07-27T22:18:51+03:00

Ankara Üniversitesi staj yapan öğrencilerine herhangi bir ödeme yapmamaktadır. Ancak staj yapılan bazı özel kuruluşlar belli bir miktar ücret veya ulaşım/yemek imkânı yaratmaktadır. Bu tamamen öğrenci ile staj yapacağı kurum arasındaki anlaşmaya bağlıdır.

STAJ YAPACAĞIM İŞYERİ SİGORTALI OLUP OLMAYACAĞIMIZI SORUYOR, NE CEVAP VERMELİYİM? 2019-07-27T22:16:53+03:00

5510 sayılı yasa gereğince staj başvurusunda bulunan öğrencinin 30 gün için “iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta primleri”nin ödeme yükümlüsü Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’dür. İşyeri yetkilisi tarafından formun ilgili alanının onaylanıp, belgenin öğrenci ile okula ulaştırılmasından sonra; SGK e-bildirge üzerinden, ilgili tarihleri kapsayan Sosyal Güvenlik Girişi üniversitemizce yapılacaktır. Bu konu ile ilgili bilgi zaten başvuru formunun üzerinde Yüksekokul Sekreteri tarafından imzalanmış şekilde yer almaktadır. İş yeri yetkilisinin formu okuması yeterli olacaktır. Bunun dışında okulumuz başka bir yazı veya belge vermemektedir.

STAJ YERİ BULAMADIM NE YAPMALIYIM? 2019-07-27T22:05:40+03:00

( Bölümler Mart  –  Haziran  20… ) tarihleri arasında geçecek yaklaşık (  70 Günlük)   süre bir staj yeri bulma konusunda yeterlidir. Bu süreçte hocalarından da destek alabilir. Bu tarihler arasında öğrencinin mutlaka staj yerini belirlemiş olması gerekir. Bu tarihler arasında staj yerini hala bulamamış öğrenciler staj yapamazlar.

STAJ YERİMİ NASIL BULACAĞIM? 2019-07-27T22:04:39+03:00

Öğrenci staj yapmayı istediği firmalar ile ilgili ön araştırmaları öncelikle kendisi yapar. Bölüm Danışmanlarınızın size belirtilmiş özelliklere sahip firma/kurum/kuruluşlarla yüz yüze veya yazışarak görüşmeler yapmalı, bu firmalara durumu anlatıp staj için kendileri ile çalışmak istediğinizi belirtmelisiniz.

STAJA İSTEDİĞİM TARİHTE BAŞLAYABİLİR MİYİM? 2019-07-27T22:14:32+03:00

Stajınıza sadece (Bölüm öğrencileri Haziran 20….Yüksekokul tarafından belirlenecektir.) gününde başlanacaktır. (Bu tarihten sonra herhangi bir öğrenci staja başlamayacaktır.

STAJIMA BAŞLAMAK ÜZERE HER ŞEYİMİ HAZIRLAMIŞTIM AMA SON ANDA BİR SORUN ÇIKTI BAŞLAYAMADIM. ŞİMDİ NE YAPMALIYIM? 2019-07-27T22:21:34+03:00

Eğer formda işaretlediğiniz staj tarihiniz ( Haziran 20….) henüz gelmedi ise, daha önce işaretlediğiniz tarihte başlayabileceğiniz şekilde yeni bir staj yeri bularak başvuru işlemlerini baştan gerçekleştiriniz. Bu durumu bir dilekçe ile ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU’na bildiriniz.

STAJIMA BAŞLAMIŞTIM AMA BİR SÜRE SONRA İŞ YERİNDEN ÇIKARILDIM (VEYA STAJI BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM), ŞİMDİ NE OLACAK? 2019-07-27T22:22:45+03:00

Eğer stajınıza başladıktan bir süre sonra stajınızı yaptığınız işyerinden çıkarılırsanız bunun nedeninin belirten ve NALLIHAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜLÜĞÜ’ne hitaben yazılmış bir yazıyı işyeri yetkilinizin onayı ile ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU’na getiriniz.

STAJIMI KAÇ GÜN YAPACAĞIM? 2019-07-27T22:15:53+03:00

Yönetmelik gereği öğrencilerimizin en az 30 gün staj yapmaları gerekmektedir. Bu 30 gün için “iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta prim” Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ödenecektir. Dileyen öğrenciler en az 30 iş günü tamamlamak kaydıyla daha uzun süre de staj yapabilirler. Ancak  30 günün üzerindeki stajlarda üniversitemiz sigorta primlerini ödeyemeyecektir.  30 günden daha uzun süreli staj yapmak isteyene öğrencilerimizin bu durumu bilmeleri ve staj yaptıkları işletmeye bu durumu bildirmeleri gerekmektedir.

Bu arada Puantaj Çizelgeleri ve Staj Dosyasının 30 gün üzerinden doldurulması yeterlidir, 30 günden fazla staj yapan/yapmak isteyen öğrencilerimizin daha sonraki günler için bu evrakları doldurması ya da düzenlemesine gerek yoktur.

Üniversitenizden kayıt işlemlerimi yaptıracağım. Kayıt belgelerinde bulunan Öğrenci Bilgi Kayıt Formu’nu doldururken sorun yaşıyorum. 2019-07-27T22:55:33+03:00

Konu ile ilgili öğrencilerin karşılaştıkları durumlar ve ne yapılması gerektiği aşağıda yer almaktadır.

           a) İngilizce bölüm bitirenlerde dil hanesinin boş gelmesi

            Dil hanesinin boş gelmesi bir problem değildir. Öğrenci Bilgi Kayıt Formu’nu doldurduktan sonra kesin kayıt aşamasında düzenlenmesini talep etmeniz gerekmektedir.

           b) KKTC uyruklu öğrenciler

KKTC uyruklu öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti’nin kendilerine vermiş olduğu T. C. Kimlik Numarasını yazdıktan sonra aşağıda belirtilen numaraları girdiği takdirde Öğrenci Bilgi Kayıt Formu’nu doldurabilirler.

Nüfus Cüzdanı Serisi           :111

Nüfus Cüzdanı Numarası    : 111111

           c) Lise adı yanlış olanlar

Lise bilgileriniz Üniversitemize ÖSYM tarafından gönderilen bilgilerdir. Kesin kayıt aşamasında düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

           d) Diploma notunun girilmesine rağmen sıfır görünmesi

Diploma alanının ‘0’ görünmesi sorun değildir girmiş olduğunuz notlar arka planda kaydolmaktadır ancak kesin kayıt sırasında ilgili alanın güncellenmesini talep edebilirsiniz.

           e) En az bir adres sorunu?

Sistem üzerinde en az bir adresi “Varsayılan Adres” olarak işaretlemeniz ya da yeni adres girerek varsayılan adres olarak kutucuğun işaretlenmesi gerekmektedir.

           f) Diploma derece sorunu (iyi, orta, pekiyi)

Diploma derecenizi mezun olduğunuz okuldan öğrenebilirsiniz. Bilmiyorsanız ilgili alanı seçmeden kaydınızı tamamlayınız.

Üniversitenizi kazandım. Kaydımı nasıl yapabilirim? 2019-07-27T22:56:42+03:00

Üniversitemize 2017- ÖSYS ile kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini;

 • 11 – 16 Ağustos 2017 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden yapabilirler.
 • Bu adrese E-Devlet şifresi ile girerek ‘E-Hizmetler’ sekmesinden açacakları sayfanın sonunda yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ başlığı altındaki ‘Üniversite E-Kayıt’ sekmesinden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.
 • Kayıt işleminden sonra mutlaka kayıt yaptırdıklarına dair belge almalıdırlar.
 • Bu yöntemle kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin Üniversitemize kayıtlarla ilgili olarak gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.
UYM101 kodlu Üniversite Yaşamına Giriş Programı dersini seçmem gerekli mi? 2019-07-27T23:15:45+03:00

UYM101 kodlu “Üniversite Yaşamına Giriş Programı” dersinin 1. sınıfta alınması zorunludur. Öğrencinin bu dersten kalması durumunda, mezun olana kadar bu dersi başarması gerekmektedir.

YAZ OKULU İLE BİRLİKTE STAJ YAPILABİLİR Mİ? 2019-07-27T22:27:59+03:00

Ankara Üniversitesi veya başka bir üniversitede, yaz okuluna devam eden öğrenciler, yaz okulu süresince staj yapamazlar

Yeni kayıtlı öğrenciyim, öğrenci numaramı nasıl öğrenebilirim? 2019-07-27T22:54:59+03:00

https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrencinosorgulama.aspx  adresine girerek öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz.

Yeni kayıtlı öğrenciyim, sisteme girmek için ne yapmalıyım? 2019-07-27T22:53:52+03:00

https://obs.ankara.edu.tr/preregistration/checkstudent  adresine girerek Öğrenci Bilgi Kayıt Formu’nu doldurmalısınız. Kullanıcı ve şifreniz e-posta adresinize gönderilecektir.

YURT DIŞINDA STAJ YAPABİLİR MİYİM? 2019-07-27T22:34:37+03:00

Evet. Yurtdışında staj yapılabilir. Ancak defter İngilizce doldurulmak zorundadır. Yurt dışında staj içinde aynı başvuru prosedürü izlenir. Bu öğrencilerin Staj Sicil Belgesi ve Staj defterinin onay sayfaları İngilizce hazırlanmıştır. Bu belgeler bölüm web sayfasından elektronik olarak
temin edilebilir.

Yurtlara nasıl başvurabilirim? 2019-07-27T22:55:43+03:00

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.